טופס מכירת חמץ פסח תשפ"א
‎‎‎‎הריני מייפה את כוחו של הרה"ג רונן לגאמי שליט"א או אחד מבאי כוחו להיות שלוחי למכור את כל החמץ ותערובת חמץ אשר ברשותי עד יום שישי, יג' בניסן תשפ"א (26.3.2021) בשעה 10:00 כמפורט בשטר דלעיל.
השליחות היא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ.
הודעה זו הנמסרת על-ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה.
המכירה באתר הינה עבור אנשים פרטיים בלבד המתגוררים בישראל
המכירה אינה עבור חנויות ובתי-עסק
סוף זמן מכירת חמץ - ביום שישי יג' בניסן תשפ"א (26.3.2021) בשעה 10:00 בבוקר.

כתובתנו:  החלוץ 22 (ליד רש"י 120)

ראש-העין, 4810001

טלפונים: 03-9389689, 03-7360920, 03-6358321

פקס: 03-9382932

מייל:   datit22@gmail.com

 

קבלת קהל:

בימים א`-ה` בין השעות 08:00-15:00