מכרזים

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 04/2021

מנהל בית-עלמין

היקף המשרה: 100%   דירוג: מנהלי    דרגה: 8

תמצית העיסוק: אחראי על ניהול התפעול השוטף של בתי העלמין שבתחומי המועצה הדתית, על תחזוקתם, ניקיונם וטיפול במפגעי בטיחות ונגישות של בתי העלמין, אחראי על ניהול כל תהליך הקבורה ועל מתן השירות למשפחות הנפטרים, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות הניתן במחלקה.

מטלות עיקריות: בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית לפיתוחם של בתי העלמין ואחזקתם השוטפת (הכנת חלקות קבורה, מדרכות, תשתיות, גינון וניקיון), ווידוא ביצועה.  קיום ישיבות צוות עם כלל עובדי המחלקה לצורך ריענון נהלים ומתן הנחיות.  שיפור רמת השירות הניתן למשפחות הנפטרים, ופעילות לקיצור משכי ההמתנה הנדרשים.  מעקב ובקרה על קיום נוהלי העבודה שבתחום המחלקה.  אחראי על ניהול ההון האנושי של המחלקה.  הגשת בקשות תמיכה לפיתוח בתי עלמין.

טיפול בנפטר ובמשפחתו מרגע קבלת ההודעה על הצורך בקבורה - הפעלת נוהל פתיחת תיק נפטר. תיאום סדרי הלוויה אל מול משפחת הנפטר, וכן מכירת חלקות קבר ככל שנדרש על ידי המשפחה. קביעת נהלים פנימיים במחלקה לביצוע כל הנדרש לצורך הלוויה וביצועם (כריית קבר, טהרה, מכירת חלקות קבר, תיאום מול גורמים חיצוניים, אחריות על זיהוי הנפטר, ניהול טקס לוויה לפי ההלכה). הדרכה, ליווי וסיוע למשפחה לאחר הלוויה.

ניהול, אחזקה וטיפול בבית העלמין - ניהול מערכת של רישום נפטרים וחלקות קבר.  מכירת חלקות קבר בחיים והקפדה על שמירתן עבור הרוכשים.  הפעלת קבלנים ייעודיים לצורך ביצוע עבודות במקומות שנדרש.  ניהול מלאי חומרי בניין, תכריכים, ציוד מיוחד לקבורה וציוד עזרה ראשונה.

מטלות נוספות - ניהול תקציב והגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי קבורה.  השתתפות בישיבות הנהלה ובישיבות אחרות בהתאם לצורך.  מתן מענה לפניות הציבור בנושא בתי העלמין, אבלות, נהלים הקשורים לרישום הנפטר ולרכישת חלקות קבר בחיים.  ניהול מעקב ובקרה על תכניות הקמה של בתי העלמין ואישור חלקות חדשות לקבורה כמו גם על שיפוצן, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים (הרשות המקומית וגורמי התכנון, המשרד לשירותי דת והמוסד לביטוח לאומי).  אחראי על הכנת מערך קבורה בעת חירום.  אחראי על כל התהליכים האדמיניסטרטיביים והמנהלתיים בחברה קדישא, תוך תיאום מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים כנזכר לעיל.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, הרב המקומי/ רב חברה קדישא, עובדי בית העלמין, רכז המחלקה, אנשי אחזקה. ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. משרד הבריאות. ביטוח לאומי.  ספקי שירותים שונים (גינון, אמבולנסים, קבלני בניין, קבלני מצבות וכד'.  עיריות/ מועצות מקומיות. בתי חולים. משטרה. הרבנות הראשית.  צה"ל – הרבנות הצבאית.  משרד הביטחון – היחידה להנצחת החייל. בוני מצבות.

דרישות העיסוק: השכלה 12 שנות לימוד. תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/2 – יתרון. 

ניסיון קודם:  ניסיון של שנתיים בתפקידי ניהול. ניסיון בתחום התפעול/ אחזקה – יתרון. ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: אדיבות. סובלנות. רגישות. בעל מיומנויות תקשורת בין-אישית לטיפול אפקטיבי בעובדים ובציבור.  תודעת שירות גבוהה.  יכולת ניהול ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים. עמידה בתנאי לחץ. מיומנויות מחשב, לרבות ידע ושליטה בתוכנות אופיס. 

דרישות נוספות: הכשרה בנושאים הבאים: ניהול אחזקה, ניהול תקציב, הכנת תכניות עבודה, ניהול רכש, עבודה מול גורמים ממשלתיים.  קורס מנהלי חברה קדישא.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יד' בכסלו, תשפ"ב (18.11.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 05/2021

מזכיר

היקף המשרה: 100%   דירוג: מנהלי    דרגה: 11

תמצית העיסוק: סיוע בהוצאה לפועל של מדיניות ראש המועצה הדתית בנושאי ניהול מערכות הכספים, אדמיניסטרציה, רכש, מכרזים, הכשרה ומשאבי אנוש.

מטלות עיקריות: ניהול כספים - שותף לבניית התקציב על פי מדיניות ראש המועצה הדתית ומליאת המועצה. ביצוע מעקב תקציבי. סיוע בניהול כספי שוטף (טיפול בחשבונות הבנק של המועצה, תשלומים לספקים וכיוצא בזה). ביצוע מעקב ובקרה על הגבייה במועצה. ביצוע מעקב אחר קבלת תקציבים מהמשרד לשירותי דת ומהמועצה המקומית. הכנת תשלומים לספקים ומשכורות לעובדים ומעקב אחריהם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית. ליווי ישיבות המועצה והוועדות. הזמנת ציוד. 

משאבי אנוש - ביצוע מעקב אחר תקני כוח-אדם. פרסום תהליכי מכרזי כוח-אדם, על פי הנחיית ראש המועצה הדתית. ניהול תהליך קבלת עובדים, וניהול תיקי עובדים לרבות מעקב ורישום אחר היעדרויות בגין חופשה ומחלה. אחראי על ביצוע מעקב הכשרות והסמכות נדרשות לעובדים.

מטלות נוספות - פרסום תהליכי מכרזי רכש. התקשרויות עם ספקים. אחראי על ביצוע שירותים בתחום הכספים (רואה חשבון, חשב שכר וכדומה). סיוע בהכנת דו"חות כספיים לרבות מערכת מרכב"ה. אחראי על פניות ציבור ויישום חוק חופש המידע. ייצוג ראש המועצה הדתית בפורומים ובדיונים שונים (על פי הנחיית ראש המועצה).

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, מנהלי מחלקות, עובדי המועצה. ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. רואה-חשבון.  חשבות שכר. הנהלת חשבונות. ייעוץ משפטי. ספקים. בנקים. הרשות המקומית. בתי דין. מועצות דתיות.

דרישות העיסוק: תואר אקדמי/השכלה תורנית מקבילה כמפורט בחוזר מנכ"ל ע"ו/2.  בעל תואר אקדמי מתחום הפיננסי – יתרון. 

ניסיון קודם:  ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במועצה דתית עירונית גדולה ניסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד ניהולי. ניסיון בתחום הנה"ח או חשבות – יתרון. נסיון עבודה עם חשבשבת - יתרון.  ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: מיומנויות תקשורת בין-אישית. ייצוגיות. סמכותיות. אדיבות. סובלנות. אמינות. סדר וארגון. מיומנויות מחשב לרבות ידע ושליטה בתכנות אופיס.

דרישות נוספות: הכשרה בנושאים הבאים: ניהול ובניית תקציב, הכנת תכניות עבודה, הנהלת חשבונות, דיני עבודה, דיני חוזים, שכר, ניהול משאבי אנוש.

 הגשת מועמדות, בצירוף קורות חיים והמסמכים הרלוונטיים תיעשה בדוא"ל לכתובת datit22@gmail.com  או במשרדי המועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך יד' בכסלו, תשפ"ב (18.11.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פנימי ו/או חיצוני 

משרה 05/2020

רכז מחלקת נישואין

היקף המשרה: 50%

תמצית העיסוק: אחראי על מתן שירות ועל ביצועם של ההליכים המנהלתיים שבתחום הנישואין במועצה הדתית.

מטלות עיקריות: קבלת קהל, ביצוע מטלות משרדיות לרבות צילומים, הדפסות, פקסים ותיוק. מענה טלפוני ומענה לפניות. תיאום לוחות זמנים וניהול יומנים על פי הנדרש. במידת הצורך, קבלת כספים, הפקדתם ורישומם. עבודה שוטפת מול גורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים. אחריות על מלאי ציוד משרדי. מתן תמיכה וסיוע שוטף לעובדי המועצה בהתאם להוראת הממונה. תפעול המערכות הממוחשבות במחלקה במידת הצורך. ניהול הידע במחלקה ושימורו. גביית אגרות נישואין (ומתן הנחות בהתאם להנחיות). הנפקת תעודות רווקות. תיאומים של הדרכת כלות ושל רבנים עורכי חופה וקידושין ושיבוצם.  הנפקת תעודות נישואין.

ממשקי עבודה פנים ארגוניים: ראש המועצה הדתית, רב רושם נישואין, מדריכת כלות ממשקי עבודה חוץ ארגוניים: המשרד לשירותי דת. משרד הפנים.  רבנים עורכי חופה וקידושין. מדריכות כלה (שאינן עובדות המועצה). מערכות עיתונים. הנהלת בתי הדין הרבניים ובתי הדין הרבניים.  בית המשפט לענייני משפחה.

דרישות העיסוק: השכלה 12 שנות לימוד. ידיעת שפות: עברית, שפות נוספות יתרון.

כישורים ותכונות נדרשות: תודעת שירות גבוהה. רגישות. אדיבות. סובלנות. מיומנויות מחשב, לרבות שימוש בתוכנות אופיס. 

 הגשת מועמדות, תיעשה במועצה הדתית, רח' החלוץ 22 ראש-העין עד לתאריך כט' בטבת, תשפ"א (13.1.2021) בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

להורדת טפסי ההגשה לחצו כאן

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית

מכרז פומבי

מס. 06/2020

למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות

המועצה הדתית ראש העין  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות למתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה למשפחות אבלות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ( להלן: "השירותים").

 1. מיועדים לליווי משפחות אבלות בראש העין. בשעה הקשה ביותר בחייהם, החל מסדרי הלוויה וכלה בליווי צמוד לאורך כל שנת האבל. הליווי יתבטא בביקור בבית המשפחה במהלך השבעה והשלושים, הסברה והכוונה בעניין דיני אבלות והמנהגים השונים, וכן תמיכה אישית ככל הנדרש, ללא גביית תשלום.

 2. סל השירותים שיספק המציע יכלול בין השאר את השירותים המפורטים להלן:

  1. קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.​

  2. הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים שונים.

  3. הכנת תכנית מקצועית לליווי המשפחות האבלות במהלך שנת האבלות ומתן שירותים בהתאם לתכנית.

  4. סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום, לרבות סיוע  למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות בתחום התמיכה הכלכלית.

  5. גיוס, מיון, ביצוע הכשרות, השתלמויות והעסקת נציגים, רכזים ומנהלי אזור.

  6. הקצאת נציג מקומי ליישוב ראש העין. המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  7. הקצאת רכז ליישוב ראש העין.

 3. המציע יגיש תכנית מקצועית (להלן:" התכנית המקצועית") בה יפורטו את אופן ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז, פריסת השירותים וממשקי העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים ובכללם המועצה, ציוד קבוע נדרש, קריטריונים לחלוקת הציוד, דוגמאות טפסים, לרבות טופסי דיווח מעקב ובקרה מוצעים.​

 4. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי התשלום, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה בימים א' – ה' בין  השעות 9:00 – 13:00, או לחצו כאן להורדת המסמכים.

 5. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח, במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות  עבור רשויות ו/או גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות.

 6. על המציע לצרף להצעתו מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו.

 7. המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לבצע את השירותים נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים, הן ביחס לכמות השירותים והן ביחס לאזורי העבודה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 8. את ההצעות המפורטת יש להגיש ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ראש העין על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות וזאת עד ליום 29.11.2020 בשעה 12:00.

 9. את ההצעה ונספחיה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה בכל העמודים על-ידי המציע.

 10. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בברכה,

שמעון חזות, הממונה על המועצה הדתית