top of page

תעודת נישואין

 

על-מנת להנפיק תעודת נישואין, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 

  • העתק כתובה

  • אישור טבילה

  • אישור עריכת החופה והקידושין, חתום על-ידי הרב המקדש (מונפק במחלקת הנישואין).

את האישורים יש להעביר לרשם הנישואין עד שבוע מיום הנישואין.

מזל טוב !

 

 

לשאלות נוספות יש לפנות לרשם הנישואין

בטלפון: 03-9389689

 

שעות הקבלה:

ימים א'- ה' בין השעות 08:30-16:00

bottom of page