דבר ראש המועצה

המועצה הדתית ראש העין הינה מועצה דתית אשר הוקמה מכוח חוק שרותי הדת היהודיים, לשם מתן שרותי דת לתושבי העיר.

המועצה הדתית פועלת בהתאם לחוק שרותי הדת.

תקנות שרותי הדת היהודיים, וחוזרי המשרד לשרותי דת והנחיותיו, כפי שאלו מתפרסמים מעת לעת, ומתפקידה לספק שרותי דת לכל תושבי העיר.

מאז זכיתי לכהן כממונה המועצה הדתית, לא חסכתי עמל ויזע בכדי להבריא את מצבה הכספי של המועצה הדתית, ובכך לעלות בקודש ולהוסיף עוד ועוד על מנת לשפר את השרות לתושבים.

כן גם עתה נתונה דאגתי להוסיף ולהרבות השירות לתושב הינו בראש מעייננו ולפיכך אנו פועלים כל העת על מנת להעניק שירות, כחלק ממהפכת השקיפות שהנהגנו במועצה הדתית.

אתר האינטרנט הוא חלק ממכלול שירותים דיגיטליים חדשים של המועצה הדתית לרווחתכם, בהם אפליקציה נגישה, כתובת האינטרנט אחידה ועוד באתר יש מידע על השירותים שהמועצה מספקת כגון רישום נישואין, כשרות, טהרת המשפחה, חברא קדישא ועסקים המושגחים ע"י הרבנות והמועצה הדתית.

תודתנו נתונה לכל העובדים ובראשם הרב עזריה בסיס שליט"א, רבה של ראש העין לרבני השכונות ולעובדי המועצה הדתית הפועלים למען הציבור בכל התחומים הקשורים למועצה הדתית.

אנו תקווה ששירות אתר האינטרנט יעלה על נס את פעילות המועצה הדתית וייתן מענה רחב לכל הדורשים, יחזק את הקשר הישיר והיעיל בין תושבי העיר והמועצה הדתית ושתהיה בכך ברכה ותועלת לכלל.


                                                                                                   בברכה נאמנה,

                                                                                                   שמעון חזות - ממונה

מועצה דתית ראש העין - דבר היו"ר