top of page

בתי כנסת

מועצה דתית ראש העין - בתי כנסת

שכונת שבזי (שיכון ג')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

בית אהרון ושמואל

אהל מועד

אמת (בית יעקוב)

חסד לאברהם

דברי קהלת

ימין משה

מגדל עוז

מגן אברהם

נחלת יוסף

סוכת שלום

תפארת ישראל

עץ חיים

שבת אחים

שיבת ציון

שערי רחמים

שערי רחמים

אפק

גאולה

הרצל 4

אפק 35

הרצל 4

הרצל 30

שבזי

שבזי 121

שלמה מעודה

מלאכת שלמה

דקר

שבזי 52

אפק

שבזי

ספיר 9

עליזה בגין 19

בלאדי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

שאמי

9021020

9380461

9389316

9389741

9380441

9381055

9380820

9387454

9030815

9380489

9380584

9036155

9380474

9389634

9380590

תפארת ישראל

דקר

9387872

9380241

שאמי

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

גבעת הסלעים

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

אפיקי תימן

פריון שלמה

אפריון שלמה

היכל שלמה

יונה 3

יונה (מול קופת חולים מכבי)

הדרור 25

יונה 3

בלאדי

אחיד

ספרדי

אחיד

9383831

9383831

9387834

9381415

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

שכונת אביב (שיכון ה')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

חפץ חיים

בית יעקב

היכל שלמה

מגן דוד

ישורון

נחלת אחים

נחלת ששון

סוכת שלום

ע"ש מארי סלימן

תפארת ישראל

תפארת שלום

סנהדרין 50

רש"י 20

סנהדרין 44

הבנים

סנהדרין 8

הבנים 2

סנהדרין (בגן הציבורי)

סנהדרין 75

קוממיות

רש"י

יהודה הלוי 61

שאמי

שאמי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

שאמי

בלאדי

שאמי

שאמי

9380415

9389280

9389161

052-2490196

9389274

9387678

9380651

9389243

9380121

9383785

9381821

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת
bottom of page