top of page

בתי כנסת

מועצה דתית ראש העין - בתי כנסת

שכונת הרקפות - (שיכון ו')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

יד לחללי צה"ל

אביר יעקב

המרכז הרוחני ליהדות תימן

משכנות אחים

משכן שמעון

נחלת עמרם

ע"ש פרחי יחיא ז"ל

עץ חיים

שערי צדק

תפארת יוסף

שילה 60

המיילדת

הבנים פ. החלוץ

רש"י

סיני 17

הלח"י

יהודה הלוי 125

צמוד לעירייה

רש"י

רש"י 61

בלאדי

שאמי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

בלאדי

9389269

9389167

9389282

9389134

9032812

9381544

9387792

9387868

9388027

9381817

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

מצפה אפק

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

יריעות שלמה

אמרי יוסף

הספרדי

מלאכת שלמה

רמת הגולן 87

יריעות שלמה

תורי זהב (משה"ב)

תורי זהב (משה"ב)

ספרדי

שאמי

אחיד

שאמי

9031948

9388474

9022288

9388592

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת

נווה אפק

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

בית הכנסת המרכזי

אבן העזר

אפיקי המים

במעון

בזק

אפיקים 74

ברקן (מול הקניון)

מבצע דני

בלאדי

ספרדי

ספרדי

אחיד

9012096

054-6224544

9012455

9013453

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת
bottom of page