top of page

בתי כנסת

מועצה דתית ראש העין - בתי כנסת

שכונת רמב"ם (שכון ד')

שם בית הכנסת
כתובת
טלפון
נוסח תפילה

אהל צדוק

אהבת אחים

אהבת שלום

אלבום

אור זרוע

אליעזר

בית התפילה

בית חב"ד, בית מנחם

בית יוסף

נתן אברהם (שוקר)

היכל קדושים

בית רפאל ברסלב

בצלאל

היכל דוד

היכל יד ושם

היכל צדוק דאוס

גלוסקא

מהרי"ץ 14

רמב"ם 11

חזון איש 9

גלוסקא

חזון איש 29

אבן גבירול 44

שבזי (מול מכולת קהלני)

עפרה 4

צה"ל 3

זלמן שזר 48

שלום מנצורה

אבן גבירול

גלוסקא 2

אבן גבירול

צה"ל 

שאמי

שאמי

בלאדי

בלאדי

שמאי

שאמי

שמאי

בלאדי

חב"ד

בלאדי

ברסלב

שאמי

בלאדי

שאמי

בלאדי

שאמי

9380883

9389793

9380266

9381630

9380727

9387081

9380120

054-4315552

9381240

9380726

9382786

9384621

9388425

9389368

9380761

יד הרמב"ם - פעמי משה

שבזי 30

9380486

בלאדי

ישיבת אחים

וולפסון

9380240

בלאדי

ישיבת אמת ושלום

חפץ חיים 6

9380410

שאמי

כנפי יונה

חזון איש

9388718

בלאדי

מגן אברהם

שבזי 3

9382484

שאמי

מנצורה

שלום מנצורה

9380244

בלאדי

משכן דוד

הירקון

9389578

בלאדי

משכן משה

מהריק"א 10

9387572

שאמי

נווה אפריון

מהרי"ץ

9381023

שאמי

נווה שלום

יבניאלי 10

9387798

בלאדי

נחלת יוסף

שלום זכריה

9340152

שאמי

נצח ישראל

הירקון

9389023

בלאדי

ע"ש אמנון בן יחיא

רמב"ם

שאמי

עוד יוסף חי

שלום מנצורה

052-4084411

ספרדי 

עטרת ישראל

גלוסקא

9387028

בלאדי

שבת אחים

רמב"ם

054-4940241

שאמי

שומרי אמונים

חזון איש 10

9383311

שאמי

שוועת עניים

אבן גבירול

9380303

בלאדי

שם ועבר

זלמן שזר 35

9387122

שאמי

שער הרחמים

העצמאות 5

050-5755951

בלאדי

תפארת ישראל

סעדיה גאון

9381007

בלאדי

תפארת שלום

זלמן שזר

9387233

שאמי

9387878

מועצה דתית ראש העין - רשימת בתי הכנסת
bottom of page