top of page

נישואין

הדרכת כלות

כלה יקרה!

מזל טוב לרגל פתיחת תיק הנישואין

שהחיינו וקיימנו והגענו לרגע הזה

בואי בשמחה,

להקשיב וללמוד,

מהו הסוד לשמור על האהבה

ולהקים בית שמח ואיתן.
זוהי זכותך וחובתך

מחכה לטלפון ממך

מדריכת הכלות- נצחיה

054-8423737

 

מיד עם פתיחת התיק יש ליצור קשר עם מדריכת הכלות.

bottom of page